Bedriftsnyheter

Effekten av varm smiingsprosess

2022-10-12

Kaldsmiing behandles vanligvis ved romtemperatur, mens varmsmiing er over rekrystalliseringstemperaturen til emnemetallet. Smiing er noen ganger i oppvarmet tilstand, men når temperaturen ikke overstiger rekrystalliseringstemperaturen, kalles det temperatursmiing. Denne inndelingen er imidlertid ikke helt enhetlig i produksjonen.

 

1. Reduser deformasjonsmotstanden til metallet, og reduserer dermed smiingstrykket som kreves av den dårlige materialdeformasjonen, slik at tonnasjen til smiutstyret reduseres kraftig;

 

2. Endre smistrukturen til aluminiumsblokken. Etter omkrystallisering i den varme smiingsprosessen, blir den grove smistrukturen den nye strukturen av fine korn, og reduserer defektene i smistrukturen, forbedrer de mekaniske egenskapene til aluminium;

 

3, forbedre plastisiteten til aluminium, noe som er spesielt viktig for en lavtemperatur sprø aluminiumslegeringssmiing.