Bedriftsnyheter

Den fremtidige trenden med presisjonssmiing teknologiutvikling

2022-10-12

Fremtiden for utvikling av smiteknologi er digitalisering av smiteknologi.

Digitalisering gjenspeiles hovedsakelig i smiingsprosessen og produktkvalitet, kostnad, nytte av prediksjon og kontrollgrad.

Dataassistert designsystem (CAD) og auxiliary manufacturing system (CAM) kombinert, danner deretter et automatisk kontrollintegrert system, det vil si den automatiske informasjonsflyten kontrollert av datamaskinen for smiprosessdesign, smimaskinbearbeiding, monteringsinspeksjon og styring av kontinuerlig behandling. Og utviklet til smiing dø design og produksjon og smiing prosess simulering (CAE) integrering av automatisk kontrollsystem.

Simuleringsteknologi for smiprosess (CAE) kalles også virtuell produksjonsteknologi for smiprosess eller datastøttet ingeniøranalyse av smiprosessen.

Smiprosesssimuleringsteknologi (CAE) har beriket forskningen på mekanismen for plastforming, plastforming til intelligent retning, gir et vitenskapelig grunnlag for design- og produksjonsprosessen for smiing, forbedret smiingeniørens arbeidsmiljø, for å spare produksjonskostnadene og designtid, forkorte produktutviklingssyklusen, forbedre og forbedre nivået på den tradisjonelle smiingsprosessen og formdesign.